Argyle Lake State Park - suttonphotos
Argyle Lake State Park

Argyle Lake State Park

McDonough County Illinois

ArgyleLakeStatePark